.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 287/2022 

Minuta 

Procesul verbal

 

Priecte de hotărâri:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare nr.12817/2465/2017 privind un sector de drum aparținând DJ 668D aflat în domeniul public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior (DJ687E) – Govăjdia – Lelese, km 10+800 – km 13+410, km 14+000 – km 14+600, km 15+050 – km15+500“;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare DJ687E: Hunedoara – Teliucu Inferior - Ghelari - Ruda - Bunila – Vadu Dobrii, tronson km 21+630-24+380“;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 668E, km. 0+000 – 2+200, sat Costești, comuna Orăștioara de Sus, județ Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare