Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 192/2023

Dispoziția 194/2023

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 alin.1 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.87/2023 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de şef Serviciu Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a drumului județean DJ 666B cuprins între km 0+000 și km 5+750, drum intravilan aflat în administrarea Consiliului Local al Orașului Aninoasa, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a drumului vicinal care face legătura între drumul județean DJ 668B și Mănăstirea Măgura de la km 0+000 la km 1+000 : pășune Meret aparţinând proprietăţii publice a Comunei Mărtinești, în vederea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Spitalul Județean de Urgență Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale S.C. APA PROD S.A. DEVA; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2022; Doc; Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor Spitalului Județean de Urgență Deva în justiție; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție din cadrul proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

PUNCTE SUPLIMENTARE:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2023, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc; Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de investiții finanțat din bugetul creditelor interne, pe anul 2023; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pe anul 2023, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc; Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului precum și modificarea programului de investiții, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023; Doc; Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 177/2023

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare al Ansamblului Istoric Mina Petrila; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:”Lucrări de construcție cameră tehnică centrala termică la Centrul de Îngrijire și Asistență Păclișa nr.1”; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Sanatoriu de Pneumoftiziologie Geoagiu – Bloc personal (bloc locuință medici)”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Hunedoara, Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani, Teatrului de Artă Deva, Bibliotecii Județene”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva și a Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, la organizarea proiectului de interes județean Festivalul ”Opera Nights” 2023; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2023, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pe anul 2023 , precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2023; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 163/2023

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ”Diplome de Excelență” membrilor Echipei Salvamont care au reprezentat Județul Hunedoara la Cursa Internațională a Salvatorilor Montani România;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști, pentru anul 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL Călan SRL;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2022;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea unui protocol de predare – primire încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, referitor la proiectul “R.K. Corp spital - Spitalul Județean de Urgență Deva”;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul I 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

PUNCTE SUPLIMENTARE:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Informaţii în completare