Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 16/2022

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2022”; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a SC APA PROD SA Deva; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.313/2019 privind aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Județul Hunedoara pentru anul școlar 2022 – 2023; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, cod proiect 124110; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara”; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de Îngrijire și Asistență Păclișa nr.1”; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea unui protocol de predare-primire încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, referitor la proiectul ”R.K. Corp spital – Spitalul Județean de Urgență Deva”; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Puncte suplimentare

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Deva; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Restaurarea si punerea in valoare a Cazinoului Functionarilor, azi Teatrul I.D.Sirbu Petrosani", cod LMIHD-II-m-B-03141 - Faza I - elaborare D.A.L.I.; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

3. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în justiție; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare