Proces verbal publicare rezultate selectia unitatilor de cult care pot beneficia de finanatari nerambursabile pe anul 2021 in conformitate cu Legea 350/2005