Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 16/2022

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2022”; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a SC APA PROD SA Deva; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.313/2019 privind aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Județul Hunedoara pentru anul școlar 2022 – 2023; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, cod proiect 124110; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Etică și integritate prin prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a Județului Hunedoara”; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de Îngrijire și Asistență Păclișa nr.1”; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea unui protocol de predare-primire încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, referitor la proiectul ”R.K. Corp spital – Spitalul Județean de Urgență Deva”; Doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 .

 .

 Proiectul ordinii de zi

 Dispoziția 459/2021

 Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” doamnei Cosana Vinca – „Tezaur uman viu”, cântăreață neprofesionistă de muzică vocală tradițională;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanelor adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017, cu modificările și completările ulterioare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecției Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării drumului comunal DC 58A, cuprins între km 0+000 la km 2+200 de la intersecția cu drumul județean DJ668A până la cetatea dacică Costești – Cetățuia, din categoria drumurilor de interes local în categoria drumurilor de interes județean;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2022, aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul “Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara” şi care se finanţează din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (FIID);  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea bunului ”Teren de sport multifuncțional” din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al Comunei Băcia;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor terenuri și clădiri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 874/1975/22.08.2018 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg și a Contractului nr.1760/760/27.11.2018 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara și modificare Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.24/2019 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională „administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Administrare a Monumentelor și Promovare Turistică a județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

SUPLIMENTARI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării procentului de restituție a apelor uzate din apa potabilă pe întreaga arie de operare a SC APA PROD SA Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 2021;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul IV 2021;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;  Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3  Anexa 4  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale spitalelor de interes județean, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexa 1  Anexa 2  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare