.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 287/2022 

Minuta 

Priecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare nr.12817/2465/2017 privind un sector de drum aparținând DJ 668D aflat în domeniul public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior (DJ687E) – Govăjdia – Lelese, km 10+800 – km 13+410, km 14+000 – km 14+600, km 15+050 – km15+500“;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare DJ687E: Hunedoara – Teliucu Inferior - Ghelari - Ruda - Bunila – Vadu Dobrii, tronson km 21+630-24+380“;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 668E, km. 0+000 – 2+200, sat Costești, comuna Orăștioara de Sus, județ Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 261/2022

Minuta

Proces Verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Hunedoara la Rețeaua Regiunilor celor Trei Mări;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul II 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cuantumului contribuției lunare  de întreținere a beneficiarilor de servicii, acordate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Pui, Județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022, cu modificările și completările ulterioare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire pentru obiectivul de investiții ”Reparare în regim de urgență conductă magistrală Dn 800 mm Valea de Pești – Petroșani, Tronson 1, Zona Firizoni, oraș Uricani”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Teatrul de Artă Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunităților locale din Județul Hunedoara în comitetul de organizare UNESCO constituit pentru monumentele istorice din județul Hunedoara, înscrise în lista patrimoniului mondial ca parte a bunului serial ”Cetățile Dacice din Munții Orăștiei”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea coordonatorului bunului serial ”Cetățile Dacice din Munții Orăștiei”, monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI:

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Federația Română de Șah pentru realizarea în comun a evenimentului de interes județean „Grand Prix România – etapa a  4-a” și a evenimentelor secundare acestuia în județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: Amenajare Spațiu USTACC și Secția de Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, virărilor de credite bugetare în cadrul  bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior (DJ687E) – Govăjdia – Lelese, km 10+800 – km 13+410, km 14+000 – km 14+600, km 15+050 – km15+500“;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare DJ687E: Hunedoara – Teliucu Inferior - Ghelari - Ruda - Bunila – Vadu Dobrii, tronson km 21+630-24+380 “;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

-          Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației Județului Hunedoara la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”.  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 245/2022

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici (actualizare) pentru obiectivul de investiții: „Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Sitului Arheologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud.Hunedoara”;  Anexa 1  Doc;

           Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Intrare forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”;  Anexa 1  Doc;

           Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ”Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud. Hunedoara” în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, fonduri europene aferente PNRR;  Doc;

           Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ”Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, fonduri europene aferente PNRR.  Doc;

                       Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara la organizarea unei etape din cadrul ”Campionatului Național de Viteză în Coastă 2022”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

      8.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.92/2022 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa nr.102 Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Informaţii în completare