.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 438/2021

Minuta

 Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între unitatea administrativ teritorială Județul Hunedoara și Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea punerii la dispoziția UAT Județul Hunedoara, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice;  Doc;

Inițiatori: Micula Dacian Claudiu și Fekete Zoltan Iosif – consilieri județeni

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Deva;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru utilizarea și punerea în valoare a Galeriei Naționale de Artă ”FORMA” din Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Montare ascensor de persoane la Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Deva”;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2022 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și suplimentarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexa  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.301/2021 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2021-2022 – semestrul I;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

 

PUNCTE SUPLIMENTARE:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare