Accesul oricărui cetățean la informațiile de interes public este reglementat de:

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 ____________________________________________________  

 

Sprijinul pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara

 ____________________________________________________  

Cont pentru plata redeventei conform Procedurii din 12.01.2022 aprobata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 70/2022, art.(6), alin.(2), lit.(b)

JUDETUL HUNEDOARA

Cont IBAN: RO09 TREZ 3662 1A30 0501 XXXX

Cod fiscal: 4374474

 ____________________________________________________ 

Sedintele Consiliului Judetean Hunedoara

  _____________________________________________________

Hotarararile Consiliului Judetean Hunedoara

_____________________________________________________

Declaratii de avere si interese;

Ghid de completare a declaratiilor de avere si de interese - Ianuarie 2024.

Manual de utilizare pentru depunerea DECLARATIEI DE AVERE SI INTERESE

_____________________________________________________ 

Patrimoniul public al Judetului Hunedoara:  Vol. I;   Vol. II;   Vol. III;

_____________________________________________________

Calendarul Targurilor si Pietelor din Judetul Hunedoara anul 2024

_____________________________________________________

Calendarul Targurilor si Pietelor din Judetul Hunedoara anul 2023

_____________________________________________________

Calendarul Targurilor si Pietelor din Judetul Hunedoara anul 2022

_____________________________________________________

Populatia judetului - 1 iulie 2017

_____________________________________________________

Declaratii privind apartenenta politica

_____________________________________________________

INFORMAȚII FINANCIARE

_____________________________________________________

Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Hunedoara 

_____________________________________________________

 Achizitii publice:

_____________________________________________________

 

Evaluare anuala a institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Judetean Hunedoara

Teatrul de Arta Deva

Teatrul Dramatic "I.D. Sirbu" Petrosani

Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva

Centrul de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara

_____________________________________________________

Rapoarte

_____________________________________________________

Buletine informative ADIVEST:

 BULETIN INFORMATIV - februarie 2015

BULETIN INFORMATIV - Iunie 2014 aferent proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”

BULETIN INFORMATIV - Iunie 2013 

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA PREST HUNEDOARA: Hotărâre 25.02.2016 ; Adresă;   Hotarari 15.09.2016;    2015;   2015 continuare;   2014;   2013;   2012;

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA VALEA JIULUI: Hotarari si procese verbale  2015;   2014;   2013;   2012;   2011;   2010;   2009;   2008;

_____________________________________________________

Datoria Publica UAT Judetul Hunedoara

 =========================================        

 SITUAȚIA privind starea de viabilitate a drumurilor județene din județul Hunedoara la data de 01.01.2016

ARHIVA: 

Finantari nerambursabile din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes general in baza Legii 350/2005.

REGULAMENT

 Lista beneficiarilor de finantari nerambursabile, pentru anul 2016

 afisat in 5.04.2016

 Sume cheltuite pentru promovare activitate CJ Hunedoara: TV,  RADIO şi PRINT -  IANUARIE - APRILIE 2016

Centralizator cheltuieli inregistrare-difuzare sedinte CJ Hunedoara ianuarie-aprilie 2016

Sumele cheltuite (TVA inclus) de către Consiliul Județean Hunedoara pentru publicitatea publică în anul 2015

Declaratia de politica referitoare la calitate - 30 oct 2006

Informaţii în completare