... 

                       

Accesul oricărui cetățean la informațiile de interes public este reglementat de:

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

_____________________________________________________ 

Patrimoniul public al Judetului Hunedoara:  Vol. I;   Vol. II;   Vol. III;

_____________________________________________________

Calendarul Targurilor si Pietelor din Judetul Hunedoara anul 2018

_____________________________________________________

Populatia judetului - 1 iulie 2017

_____________________________________________________

Declaratii privind apartenenta politica

_____________________________________________________

Declaratii de avere si interese;                

_____________________________________________________

 Bugetul

_____________________________________________________

 Achizitii publice:

_____________________________________________________

SEDINTE CJH:

     Convocatoare

     Minutele sedintelor Consiliului Judetean

     Procese verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Hunedoara

     Dispozitii privind convocarea in sedinte

     Arhiva Sedinte CJH

_____________________________________________________

Hotarari ale Consiliului Judetean Hunedoara:

    Hotarari 2019;  Hotarari 2018;   Hotarari 2017;   Hotarari 2016;   Hotarari 2015;   Hotarari 2014;   Hotarari 2013;   Hotarari 2012;   Hotarari 2011;   Hotarari 2010;   Hotarari 2009;   Hotărâri 2008;

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA PREST HUNEDOARA: Hotărâre 25.02.2016 ; Adresă;   Hotarari 15.09.2016;    2015;   2015 continuare;   2014;   2013;   2012;

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA VALEA JIULUI: Hotarari si procese verbale  2015;   2014;   2013;   2012;   2011;   2010;   2009;   2008;

_____________________________________________________

Evaluare anuala a institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Judetean Hunedoara

Teatrul de Arta Deva

Teatrul Dramatic "I.D. Sirbu" Petrosani

Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva

Centrul de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara

_____________________________________________________

Rapoarte

_____________________________________________________

Buletine informative ADIVEST:

 BULETIN INFORMATIV - februarie 2015

BULETIN INFORMATIV - Iunie 2014 aferent proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”

BULETIN INFORMATIV - Iunie 2013 

_____________________________________________________

Datoria Publica UAT Judetul Hunedoara

 =========================================        

 SITUAȚIA privind starea de viabilitate a drumurilor județene din județul Hunedoara la data de 01.01.2016

ARHIVA: 

Finantari nerambursabile din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes general in baza Legii 350/2005.

REGULAMENT

 Lista beneficiarilor de finantari nerambursabile, pentru anul 2016

 afisat in 5.04.2016

 Sume cheltuite pentru promovare activitate CJ Hunedoara: TV,  RADIO şi PRINT -  IANUARIE - APRILIE 2016

Centralizator cheltuieli inregistrare-difuzare sedinte CJ Hunedoara ianuarie-aprilie 2016

Sumele cheltuite (TVA inclus) de către Consiliul Județean Hunedoara pentru publicitatea publică în anul 2015

Declaratia de politica referitoare la calitate - 30 oct 2006

Informaţii în completare