Coordonatele de contact ale persoanelor responsabile pentru relația cu societatea civilă:

Persoanele responsabile pentru relația cu societatea civilă:

Stanca Olimpia Emilia, consilier juridic - Serviciul Juridic - Contencios si Relatii cu Consiliile Locale 

Cordunianu Eugenia Nicoleta, consilier juridic

Telefon :

0254 211350/ int. 131

Fax :

0254 230030

Adresa poștală :

Deva-330025, str. 1 Decembrie nr. 28, județul Hunedoara

E-mail :

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proiect in faza de evaluare tehnica si financiara: "Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul Sitului Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa". - Fisa cadru prezentare poiect.                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------- publicat in 25.09.2018

Proiect de hotărâre pentru completarea şi actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.100/2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului  -  Anexe  publicat 13.07.2018

ANUNT - se supune consultarii publice proiectul de hotarare pentru aprobarea nivelului taxelor si tarifelor aplicabile in anul fiscal 2018                                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------publicat in 16.05.2018 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” nerambursabilă în condiţiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2018Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” nerambursabilă în condiţiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2018  Anunț  Hotărâre  PMUD 

------------------------------------------------------------------------------------------------- publicat în 22.03.2018

ANUNT - se supune consultării publice: Proiectul de hotărâre privind actualizarea programului de transport public judetean;   anexa 1;    anexa 2;

------------------------------------------------------------------------------------------------- publicat in 27.03.2018

ANUNT - se supune consultarii publice Proiectul de buget propriu al Judetului Hunedoara pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------- publicat in 18.01.2018

ANUNT - se supune consultării publice: ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de finantare nerambursabila pentru anul 2018"

ANUNT - se supune consultării publice: ,,Proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de contestare si a regulamentului de functionare a acestora pentru finantarile nerambursabile din anul 2018"

ANUNT - se supune consultării publice: ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului consolidat şi armonizat a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului ”;   ROF;   Studiu ape meteoStudiu ape uzate. 

ANUNȚ referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență” - Proiectul de horărâre - Anexă   09.11.2017

ANUNȚ privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2018 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018 - Anexă

ANUNȚ pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Parcului Industrial Călan - Anexă

ANUNT - se supune consultării publice ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2018   -    afisat in 20.10.2017

Anunț privind proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.3 la HCJH pentru aprobarea nivelului taxelor și tarife  -afișat 23.08.2017

Anunt privind priectul de hotarare pentru modificarea anexei nr. 3 la HCJ nr. 11/201  - afisat in 25.07.2017

Anunt - se supun consultarii publice urmatoarele proiecte de hotarari

 Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 26.05.2017

Anunț - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului - Anexa 1 - Anexa 2

Anunt: Se supune consultarii publice Proiectul  de  hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, județul Hunedoara;    Caiet de sarcini;

Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 28.04.2017

ANUNT Proiectul de hotărâre privind privind modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA - Anexa 1 - Anexa 2 - Anexa 3         03.04.2017

 ANUNȚ Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui de ajutor de minimis constând în acordarea de facilități de preț (tarif de închiriere) și de servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria - Anexă     03.04.2017

Se supune consultarii publice hotararea pentru aprobarea nivelului taxelor si tarifelor  -  Proiect de hotarare

Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 31.03.2017

Anunț privind ordinea de zi a ședinței CJH din data de 24.02.2017 

Anunt privind supunerea spre consultare publică a ,Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii ” și a ,,Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005” - Anexa 1 - Anexa 2 - 14.02.2017

 Anunț ședință publică 9 ianuarie 2017

Arhiva transparenta decizionala

Informaţii în completare