RAPORT privind accesul la informatiile de interes public, intocmit conform legii nr. 544/2001: ---  anul 2009;  ---  2010;   ---  2011;  --- 2012;  ---  2013  ---  anul 2014;  --- anul 2015;  --- anul 2016;   --- anul 2017;   --- anul 2018;  --- anul 2019;  ---anul2020;  ---anul 2021; ---anul 2022; ---anul 2023;

Informaţii în completare