Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 32/2023

Minuta

Proces verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” domnului Teodor Iancu, luptător pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru bugetar 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026;   Doc;   Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;   Doc;   Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 ale spitalelor de interes județean;   Doc;   Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.43/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 707: lim.jud.Arad – Căzănești – Vața de Jos, km 22+700 – km 35+700”;   Doc;   Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor școlare județene în anul 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a evenimentelor de interes județean ”olimpiade și concursuri școlare – etapa națională și zonală” care vor fi organizate în județul Hunedoara în cursul anului 2023;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Demean Viorel și validarea domnului Nasta Alin;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.82/2006 privind înființarea Registrului de evidență a datoriei publice locale și a Registrului garanțiilor locale, cu modificările ulterioare;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2023.   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Oprițescu Adrian;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 30”;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Teatrul Dramatic “ I.D.Sîrbu” Petroșani;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficientei energetice si reabilitarea imobilului Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani”;   Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Raportul Președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean pe anul 2022.

Informaţii în completare