Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 346/2024

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.211/2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Investiții în sistemele Informatice și în Infrastructura digitală a Spitalului Județean de Urgență Deva”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Județul Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta: 7 - Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Cod apel: MS-733 aferent I3.3.; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.129/2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții„MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE – COSTEȘTI –SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”, aprobat pentru finanțare prin Programul Regional Vest 2021-2027, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 66/2024 privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE – COSTEȘTI –SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”, a cheltuielilor proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara - lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beriu și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Orăștioara de Sus, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 5 – Regiune conectată, Obiectiv specific RSO3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)Intervenția Regională 5.1A - Drumuri județene, Apel de proiecte nr PRV/5.1A/1; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.43/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională “Administrație” din cadrul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, cu modificările ulterioare; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 243/2024

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe anul 2024, virările de credite bugetare în cadrul bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2024, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare formulată de ESS WIND POWER SRL pentru terenul în suprafață de 30.670 mp, situat în strada Minei nr.2, Oraș Petrila, înscris în CF nr.66530 Petrila proprietatea publică a Județului Hunedoara; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 232/2024

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Sabău Remus Cristian și validarea domnului Fețanu Daniel; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Hunedoara; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Hunedoara; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de șef Secție Oncologie Medicală, șef Secție Medicină Internă, șef Secție Urologie, șef Secție Pneumologie, şef Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale și șef Secție Cardiologie la Spitalul Județean de Urgență Deva; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 

PUNCTE SUPLIMENTARE:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Investiții în infrastructura publică a Spitalului Județean de Urgență Deva – unitate sanitară publică de interes județean care diagnostichează și tratează cancer”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat (anexa 2.1), caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici (anexa 2.2c) pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ668A: Streisângeorgiu (DJ668)- Chițid-Boșorod-Luncani-Târsa- Costești (DJ705A), km12+410-15+410”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărârea privind aprobarea depunerii proiectului, a acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de proiectul „Investiții în infrastructura compartimentului de microbiologie din cadrul Laboratorului de analize medicale al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Orașului Hațeg în domeniul public al Județului Hunedoara; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea exceptării Serviciului Public Județean Salvamont de la aplicarea prevederilor art.XXIX alin.1 din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Investiții în infrastructura Laboratorului de microbiologie al Spitalului Județean de Urgență Deva”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării/dezlipirii terenului din domeniul public al Județului Hunedoara înscris în CF nr.66391 Petrila; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

Informaţii în completare