SELECTAȚI LIMBA

-

Imprimare

cjhunedoara
    

Situat în partea central-vestică a României, în provincia istorică Transilvania, judeţul Hunedoara reprezintă o importanţă deosebită pentru România. Istoricii au căzut de acord că poporul român s-a format în urma cuceririi Daciei de către romani.
       Este un joc al istoriei faptul ca atât capitala vechii Dacii cât şi capitala provinciei romane Dacia se găsesc pe teritoriul judeţului Hunedoara la o distanţă de doar 100 de km una de cealaltă. 
Nu este deci greşit să spunem că judeţul Hunedoara este esenţa României moderne, din aceste locuri pornind spre a-şi urma destinul poporul român.
       Cuvintele descriu modest realitatea, cel mai bine veţi putea cunoaşte acest ţinut vizitându-l, fie şi virtual, prin intermediul acestui site.

         ========================================================

*******

ANUNŢ

            Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Bld.1 Decembrie 1918,  nr. 28, judeţul Hunedoara, număr telefon 0254 211 350, fax. 0254 230 030, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2015.

 Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile şi sumele aprobate pentru anul 2015,  conform Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 20/2015 sunt următoarele:

Tema proiectelor

Valoarea totală a finanţărilor nerambursabile

Promovarea valorilor culturale

   150.000 lei

Sprijinirea cultelor religioase

2.450.000 lei

Organizarea de competiţii sportive, precum şi asigurarea furnizării serviciilor necesare pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive

   150.000 lei

Organizarea de activităţi recreative pentru tineret şi asigurarea desfăşurării activităţii de tineret

   150.000 lei

Sprijinirea activităţilor  sociale

   100.000 lei

Regulamentul și Documentaţia de solicitare a finanţărilor nerambursabile se pun la dispoziţia celor interesaţi la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara- Compartimentul culte, sport, turism, activități culturale, începând cu data de 15.04.2015 sau pe site-ul Consiliului Judeţean Hunedoara, www.cjhunedoara.ro.

Aplicanţii vor depune cererile de solicitare a finanţării la Registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, (două exemplare, în plic închis pe care se va menționa solicitantul și Codul Unic de Înregistrare al acestuia), camera nr. 2.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare, numită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 49/2015.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 15.05.2015, ora 16.00.

Formular activitati sociale

Formular culte

Formular cultura

Formular pfa

Formular sport

Formular tineret

Regulament comisie de evaluare si selectie

*****

Calendarul TÂRGURILOR ŞI PIEŢELOR din judetul HUNEDOARA ANUL 2015 din judetul HUNEDOARA   ANUL 2015

***

Consiliul Judeţean Hunedoara face cunoscut publicului interesat că  „Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2014-2015” a fost aprobat prin HCJ nr. 178/2014 şi anunţă numerele de telefon la care se pot face sesizări privitoare la starea drumurilor judeţene, după cum urmează:

I. Sector Deva-Brad-Păuliş

  1. Baza Brad: 0785 202 531 – ing. Neagoe Daniel, 0727 549 888 – Suciu Mircea
  2. Baza Păuliş: 0788 135 513 – ing. Buble Simion şi 0731 504 161 – ing. Corciu Florin

II. Sector Orăştie

      1. Baza Simeria: 0756 024 937 – ing. Muste Gheorghe şi 0752 161 610 – Grecu Alexandru

III: Sector Haţeg – Hunedoara

  1. Baza Călan: 0723 243 321 – ing. Brate Valentin, 0734 779 455 – Zaharie Sorin şi 0734 779 440 – Bogdan Daniel
  2.  Baza Hunedoara: 0761 883 283 – ing. Filimon Mihai, 0745 328 752 – Vintilă Raul şi 0734 779 433 – Secară Mihai
  3. Baza Peşteana: 0722 509 077 – ing. Negulescu Lucian, 0730 582 734 – Greu Romică şi 0734 779 427 – Tivadar Florin

IV. Sector Valea Jiului:

  1. Baza Lupeni: 0730 024 248 – Vişki Ianoş

De asemenea, precizăm că există numărul de telefon de permanenţă al C.J.Hunedoara, 

0254 212 832 apelabil din orice reţea, la tarif normal, 24 ore din 24.

 

 
 

 

 

INDECO
Copyright © 2011 - 2015 Consiliul Judetean Hunedoara. Toate drepturile rezervate.